Staff Member position Quản lý thợ in

Quản lý và lên kế hoạch cho thợ in ly, giám sát thợ in.

Bản quyền © 2009: In ly My Huỳnh – Bình Dương. Thiết kế và Phát triển bởi CIP Design – Đà nẵng
Chấp nhận thanh toán: